คุรุสภา

ครูลวนลามเด็กบ่อย คุรุสภา เตรียมวางมาตรฐานการผลิตครูใหม่ทุกสถาบัน

ครูลวนลามเด็กบ่อย คุรุสภา ทบทวนกระบวนการผลิตครู เตรียมประชุมคณะศึกษาศาสตร์และคุรุศาสตร์ทุกแห่ง วางมาตรฐานการผลิตใหม่ ให้จรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นวาระแห่งชาติ

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภาเปิดเผยว่า จากกรณีข่าวที่มีครูก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนบ่อยครั้ง อย่างล่าสุดครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้วางยาเพื่อล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ขณะนี้คุรุสภาได้ประสานขอตรวจสอบข้อมูลไปยังองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของครูคนดังกล่าวแล้ว

โดยพบว่าครูคนดังกล่าวมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งตนได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากพฤติกรรมของครูเข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะสืบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเสนอมายังคุรุสภา และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนฯ เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้กระทำผิดอย่างเร่งด่วน

ซึ่งกรณีครูจังหวัดกาฬสินธุ์มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อีกทั้งล่าสุดยังมีกรณีนักเรียนมัธยม แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ถูกครูผู้ชายใช้มือโอบกอดจากทางด้านหลังขณะยืนอยู่ข้าง ๆ แล้วบีบเอวในลักษณะคุกคามทางเพศ

“คุรุสภาให้ความสำคัญกับเรื่องจรรยาบรรณครู โดยปัจจุบันมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดทางจรรยาบรรณครู ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ กว่า 1,200 คดี มาทั้งจากการร้องเรียนมาที่คุรุสภาโดยตรง และกรณีที่เกิดเป็นข่าวที่รับรู้ในสังคม แบ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมาย และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ และการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ ซึ่งจะเร่งดำเนินการพิจารณาโดยเร็วที่สุด”

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อว่าในฐานะผู้กำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพจะต้องมาทบทวนไปถึงกระบวนการผลิตครู ซึ่งก็คือสถาบันผลิตครูแห่งต่าง ๆ ที่มีการผลิตนักศึกษาครูออกมาจำนวนมากว่าได้ให้ความสำคัญกับเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครูมากน้อยแค่ไหน ซึ่งไม่ใช่แต่เร่งผลิตนักศึกษาออกมาแต่กลับไม่ได้คุณภาพจนส่งผลให้มาตรฐานครูเสื่อมลง

“เร็ว ๆ นี้จะประชุมร่วมกับสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคุรุศาสตร์ทุกแห่ง เพื่อวางมาตรฐานการผลิตครูใหม่ โดยจะให้เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นวาระแห่งชาติของการผลิตครูของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งด้วย” เลขาธิการคุรุสภา กล่าว

อัพเดทข่าวการศึกษา แนะนำข่าวเพิ่มเติม >> สภารับทราบรายงานประจำปี 64 “กสศ.” เพิ่มโอกาสทางการศึกษา